Een Associate degrees Academie 'Voor elkaar'

Een relatief nieuw product en nieuwe organisatie. Dat vraagt om een passende merkidentiteit en aansprekend communicatieconcept. De Associate degrees Academie biedt nieuwe 2-jarige hbo-opleidingen. Om dat in regionaal de markt te zetten zijn we aan de slag gegaan met een werkgroep om een passende identiteit realiseren.

Tweetrapsraket

Associate degrees Academie is socialer, toegankelijker en meer betrokken dan veel andere hbo-scholen. Dat bleek uit de merkidentiteitssessie. Dit kreeg in het communicatieconcept een duidelijke plaats. Alle campagne worden opgebouwd uit een tweetrapsraket, een samenspel tussen de ‘blauwe’ informatieve en een ‘warme’ sociale kant.

Communicatiemethode vraag en antwoord

De twee kanten in de campagne worden met een vraag en antwoord methode toegepast. Zo kan de Associate degrees Academie concreet inspelen op vragen van studiekiezers.

‘Voor elkaar’ als campagnethema

‘Voor elkaar’ is gekozen als thema voor de campagne. Dit is een creatieve invulling van twee eigenschappen van de Associate degrees Academie:

Voor elkaar = binnen 2 jaar klaar, in een korte tijd klaar met een hbo-opleiding

Voor elkaar = de manier hoe we elkaar helpen, het sociale karakter

Grafisch wordt het campagnethema aangevuld met twee pijlen. Hiermee wordt de wisselwerking weergegeven tussen de academie en de studenten. Het staat voor interactie en een refresh, een nieuw begin. De pijlen worden gebruikt als tekstkader.

Over Associate degrees Academie

Met kleinschalige praktische tweejarige hbo-opleidingen speelt de Associate degrees Academie in op de actualiteit. Zij spelen in op een behoefte in de markt aan praktisch opgeleide hbo’ers. Bij de Associate degrees Academie komen leren, werken en de regio samen. De Associate degrees Academie is een samenwerkingsverband tussen Avans Hogeschool en HZ University of Applied Sciences. Samen bieden zij voltijdse Associate degrees aan in Roosendaal.