Flues and beyond

Met 50 jaar ervaring in de productie van rookgas-afvoersystemen is de toekomstvisie voor Ontop helder. Met het innovatieve karakter willen zij een toppositie in Europa innemen waarbij technisch maatwerk centraal staat. Dat kan van groot tot klein, voor maritiem en zware industrie tot schoorstenen voor haarden en kachels.

Merkidentiteit en communicatieconcept

Om deze positie te realiseren is in nauwe samenwerking met Ontop de merkidentiteit bepaald en de passende pay-off ‘Flues and beyond’ ontwikkeld. Dit is verder uitgewerkt in grafische elementen en fotografie. Dit wordt vertaald naar diverse communicatiemiddelen en een onlinecampagne voor West-Europa.

Interne communicatie

Naast een extern communicatieconcept is ook voor interne communicatie een concept ontwikkeld met de titel ‘Sterk staaltje…’. Dit sluit aan bij de belevingswereld van de werknemers van Ontop. Als vorm is gekozen voor een ‘spiltscreen’ waarbij beeld en tekst wordt gecombineerd. De uitingen geven ruimte om zowel het eindproduct als personeel te laten zien. Dit maakt het een persoonlijke campagne waarmee werknemers worden meegenomen in het vernieuwde beleid van Ontop.