Versterkt innovatievermogen

Het Zeeuws Participatiefonds (ZPF) is een fonds voor ondernemingen in de tweede groei. Het is een initiatief van Impuls Zeeland maar het wil zich zelfstandig in de markt zetten. Het bestuur zag in dat het daarvoor als merk moet opereren. Samen met de bestuursleden is, tijdens diverse inspirerende sessies, een merkidentiteit ontwikkeld. Een merk dat aansluit bij het fonds en dicht bij de doelgroep staat.

Communicatieconcept na merkidentiteit

Aan de hand van deze merkidentiteit is een creatief communicatieconcept ontwikkeld. De pay-off ‘Versterkt innovatievermogen’ geeft dubbelzinnig weer waarvoor ZPF in het leven is geroepen: fondsen verstrekken aan innovatief krachtige ondernemingen. Daarnaast participeert ZPF en coacht het de onderneming. Zo versterkt het de innovatie op verschillende vlakken.

Het logo is verduidelijkt door het aantal details te verminderen. Dit zorgt voor snellere herkenning en beter zichtbaarheid online. De basisvorm van het logo is behouden en toepast als patroon in de huisstijl. Als campagneconcept is gekozen voor een tijdspositionering met als thema ‘Het moment voor ZPF’.