Bedrijvenpark Deltaweg

Hoe kunnen we het bedrijvenpark dat in Goes ontwikkelt wordt op een onderscheidende manier positioneren? Met dat strategische vraagtuk kwam de gemeente Goes bij LMG. Wij gingen aan de slag met de merkidentiteit van Bedrijvenpark Deltaweg en een communicatieconcept die hierop aasluit.

Bedrijvenpark Deltaweg

Hoe kunnen we het bedrijvenpark dat in Goes ontwikkelt wordt op een onderscheidende manier positioneren? Met dat strategische vraagstuk kwam de gemeente Goes bij LMG. Uit de massa springen doe je met jouw identiteit scherp voor ogen. Daarom gingen wij aan de slag met het creëren van de merkidentiteit van Bedrijvenpark Deltaweg. Door middel van identiteitsessies keken we naar de unieke (gebieds)kenmerken en kernwaarden van het nieuwe Bedrijvenpark Deltaweg. Dit leverde direct input op de merkidentiteit en de positionering. Aan de hand hiervan is een passende identiteit ontwikkelt.

Een goed plan én een goed verhaal
Een goed plan én een goed verhaal is niet altijd hetzelfde. Daarom hebben wij aansluitend op de merkidentiteit een communicatieconcept ontwikkelt dat, door middel van een pay-off, tekst, vorm en beeld, helpt om een aansprekende invulling te geven aan de boodschap 'toekomstgericht ondernemen in een omgeving van hoge kwaliteit'. Hierbij lag de focus op de doelgroep van Bedrijvenpark Deltaweg. Zo geeft het logo de unieke gebiedskenmerken weer en laat het het verbonden karakter zien.

Door de groene omgeving, ruimtelijke opzet en duurzame basis te laten zien en daarmee het gezonde werkklimaat naar voren te halen is op een strategische en unieke manier ingespeeld op de behoefte van de doelgroep.

Lees meer...

Bedrijvenpark Deltaweg
Bedrijvenpark Deltaweg
Bedrijvenpark Deltaweg

Volg ons op Instagram