Het Zeeuwse Landschap

Het versterken van de bewustwording over de Zeeuwse natuur en het laten zien van de schoonheid van Zeeland. Daarom kwam Stichting Het Zeeuwse Landschap bij ons. Voor deze stichting fungeren we voornamelijk als online mediabureau, verantwoordelijk voor de targeting en plaatsing van advertenties op social media.

Het Zeeuwse Landschap

Het versterken van de bewustwording over de Zeeuwse natuur en het laten zien van de schoonheid van Zeeland. Daarom kwam Stichting Het Zeeuwse Landschap bij ons. Voor deze stichting fungeren we voornamelijk als online mediabureau, verantwoordelijk voor de targeting en plaatsing van advertenties op social media.

Altijd Open in Zeeland

Samen met Stichting Het Zeeuwse Landschap werken we aan verdiepende campagnes die gericht zijn op specifieke doelgroepen en regio's, met als doel de gestelde doelen te bereiken. Een van deze campagnes is de 'Altijd open'-campagne, waarbij we ons richten op het vergroten van de zichtbaarheid. We voeren een like-campagne om het aantal volgers te vergroten, een campagne om mensen aan te moedigen om prachtige wandelingen te maken in de natuur, en een campagne om het bewustzijn van donateursschap als cadeau onder de aandacht te brengen.

Als reclamebureau zetten we onze expertise in om de juiste boodschap op het juiste moment aan de juiste doelgroep te presenteren. Door effectieve targeting en strategische plaatsing op social media platforms, streven we ernaar om de betrokkenheid en interesse in het Zeeuwse landschap te vergroten. We blijven Stichting Het Zeeuwse Landschap ondersteunen met creatieve en doelgerichte online campagnes, zodat ze hun missie kunnen voortzetten en nog meer mensen kunnen inspireren om de prachtige natuur van Zeeland te ontdekken en te beschermen.

Donateurschapcampagnes

Naast de 'Altijd open'-campagne, hebben we ook campagnes ontwikkeld, vormgegeven en uitgevoerd om donateurschappen en groene voornemens te werven voor Stichting Het Zeeuwse Landschap. Met behulp van ons strategisch denken en creatieve expertise hebben we deze campagnes opgezet en gelanceerd via het krachtige advertentieplatform Meta.

Voor het werven van donateurschappen hebben we een impactvolle campagne ontwikkeld, waarbij we de unieke waarde en het belang van het ondersteunen van Stichting Het Zeeuwse Landschap hebben benadrukt. Door middel van aansprekende visuals en overtuigende boodschappen hebben we potentiële donateurs geïnspireerd om zich aan te sluiten bij de stichting en bij te dragen aan het behoud van de Zeeuwse natuur.

Groene voornemens in het nieuwe jaar

Daarnaast hebben we een campagne opgezet om groene voornemens te stimuleren. We hebben mensen uitgedaagd om zich bewust te worden van hun impact op het milieu en om concrete acties te ondernemen om hun leefstijl duurzamer te maken. Via aantrekkelijke en informatieve advertenties hebben we mensen geïnspireerd en aangemoedigd om bewuste keuzes te maken en een positieve bijdrage te leveren aan het behoud van het Zeeuwse landschap.

Met behulp van Meta hebben we deze campagnes effectief en efficiënt kunnen targeten op de juiste doelgroepen. We hebben gebruikgemaakt van de uitgebreide mogelijkheden van het platform om de campagnes te optimaliseren en de gewenste resultaten te behalen. Door middel van nauwkeurige monitoring en analyse hebben we continu de prestaties van de campagnes gevolgd en waar nodig bijgestuurd.

Lees meer...

Het Zeeuwse Landschap
Het Zeeuwse Landschap

Volg ons op Instagram