Gemeente Borsele

Voor de gemeente Borsele is er de afgelopen jaren veel veranderd. Met de Westerscheldetunnel en de nieuwe afslag vanaf de A58 is het een logistiek knooppunt in Zeeland geworden en heeft het nieuwe bedrijvigheid aangetrokken. Hierdoor heeft ook de rol van de gemeente een transformatie ondergaan.

Gemeente Borsele

Voor de gemeente Borsele is er de afgelopen jaren veel veranderd. Met de Westerscheldetunnel en de nieuwe afslag vanaf de A58 is het een logistiek knooppunt in Zeeland geworden en heeft het nieuwe bedrijvigheid aangetrokken. Hierdoor heeft ook de rol van de gemeente een transformatie ondergaan.

Een huisstijl die perfect aansluit bij het karakter

Deze ingrijpende ontwikkelingen en bestuurlijke aanpassingen vormden de aanleiding voor een nieuwe identiteit. Een huisstijl die perfect aansluit bij het karakter van de gemeente Borsele. Om dit te realiseren hebben we samengewerkt met een klankbordgroep, die met identiteitssessies waardevolle input leverde voor de merkidentiteit en positionering van Borsele. Op basis hiervan is een passende identiteit met logo ontwikkeld, die de natuurlijke omgeving, karakteristieke agrarische bedrijvigheid, historische vestingwerken, de grootschalige industrie en de actieve rol van Borsele als knooppunt van Zeeland weerspiegelt.

Op maat gemaakte animaties

Als gespecialiseerd reclamebureau hebben we met trots meegewerkt aan het creëren van deze nieuwe identiteit voor de gemeente Borsele. We hebben de huisstijl gepresenteerd met een speciaal ontwikkelde animatie, waardoor de visuele aspecten tot leven kwamen en de impact van de nieuwe identiteit versterkt werd. Daarnaast blijven we gemeente Borsele ondersteunen bij het presenteren van diverse projecten, variërend van werkzaamheden tot grote energietransitieprojecten, door middel van aansprekende animaties. Hiermee dragen we bij aan een effectieve communicatie en betrokkenheid van het publiek.

Ondersteuning op grafisch gebied

Naast animaties blijven we ook op het gebied van grafische vormgeving ondersteuning bieden aan gemeente Borsele. We zorgen ervoor dat de grafische elementen consistent worden toegepast in diverse communicatiemiddelen, waardoor de herkenbaarheid en professionaliteit van de gemeente wordt versterkt.

Lees meer...

Gemeente Borsele
Gemeente Borsele
Gemeente Borsele

Volg ons op Instagram