SVRZ

Mensen hebben elkaar nodig. Zeker als zij afhankelijk zijn van zorg en aandacht. De coronamaatregelen hebben een grote impact op zorginstellingen en het dagelijks leven van de bewoners en hun familieleden.

SVRZ

Mensen hebben elkaar nodig. Zeker als zij afhankelijk zijn van zorg en aandacht. De coronamaatregelen hebben een grote impact op zorginstellingen en het dagelijks leven van de bewoners en hun familieleden.

E-ticketsysteem voor een veilig bezoek

SVRZ doet er alles aan om mensen op een veilige manier bij elkaar te brengen. Het e-ticketsysteem van LMG biedt de mogelijkheid om de bezoeken van familie en kennissen te plannen en structureren. LMG stelde dit systeem beschikbaar en ontwikkelde het, samen met deze Zeeuwse zorgorganisatie, verder. In het e-ticketsysteem registeren bezoekers zich, zodat bij een eventueel contactonderzoek de gegevens direct beschikbaar zijn. Door te werken met tijdslots worden de bezoektijden gepland, zodat ieders veiligheid gewaarborgd is.

Deze oplossing geeft partners, (klein)kinderen en vrienden de mogelijkheid om hun familielid of kennis in een zorginstelling van SVRZ te bezoeken en zo de sociale contacten te onderhouden. LMG is SVRZ erkentelijk dat we op deze wijze een bijdrage kunnen leveren  aan de Zeeuwse samenleving.

svrz.eticketsysteem.nl

Lees meer...

SVRZ
SVRZ

Volg ons op Instagram